اتو پرس ژانومه 3100
اتو بخار بوش TDA3024034
اتوبخار فیلیپس GC2991
اتو بخار بوش TDA3028014
اتو بخار فیلیپس GC4936
اتو بخار پاناسونیک NIP300
اتو بخار دستی روونتا DW6010
ناموجود
اتو مخزن دار فیلیپس HI5917
اتو بخار هانس HI2215
اتوبخار هانس HI2315
اتو بخار هانس HI3415